Garantie & Klachten

Garantie:

U heeft een levensgarantie tegen vorst en op de 'bronzen' kleur.

U heeft geen garantie als u:

het beeld laat vallen, omstoot, er tegenaan loopt of het beeld tegen een harde ondergrond laat ketsen.

Wij kunnen indien een beeld beschadigd is (afhankelijk van de type schade) voor een kleine vergoeding repareren. Mocht u het product willen opsturen dan zijn de verzendkosten voor u tenzij anders afgesproken.

 

Als u een pakket heeft ontvangen is het raadzaam als u het pakket opent dit moment te filmen. Mocht de sculptuur beschadigt bij u arriveren dan heeft u bewijs dat het beeld gebroken bij u is gearriveerd. Indien in dit geval krijgt u - of een nieuw beeld opgestuurd - of u krijgt u volledige betaald bedrag terug.

 

Mail zo spoedig mogelijk naar een van de onderstaande email adressen of bel Tel.: +31 (0)6 2525 5746

Klacht:

Een klacht? Mail zo spoedig mogelijk naar:

 

jongkeramiek@gmail.com of info@mooietuinbeelden.nl 

 

Artikel 16 - Algemene Voorwaarden Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.